Si Randers rejse stipendie 2019

SI Randers rejse stipendie 2019 til Kenya - Janes børnehjem

Stipendiet er et ophold på mellem 1-3 måneder på Janes børnehjem i Kenya. Formålet med stipendiet er, at støtte unge kvinders internationale uddannelse.
Krav til ansøger
Ansøgere skal være bosiddende i Randers kommune, have fået afslag på at komme ind på eller mangle erfaring for at kunne søge ind på en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.
Ansøgning
Du kan downloade ansøgningsskemaet her (PDF).
Ansøgere skal sammen med ansøgningsskemaet vedlægge
- enten en bekræftelse fra den uddannelses institution om enten afslag eller ansøgnings krav og eksamensbevis. Samt fortælle hvor vi skal vælge dig og hvor længe du vil være på børnehjemmet.

Anvendelse og tilbagemelding
Rejsen skal afvikles senest i det akademiske år 2020-2021. Stipendiet er efter gældende regler skattefrit.
Der skal mindst 1 x om måneden sendes en nyhedsmail til klubben og senest 3 måneder efter studieopholdet skal kvinden komme til et klubmøde og fortælle om oplevelsen. Der laves også avis og FB omtale af rejsen.
Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest den 15. august 2019
Ansøgningen sendes til
Soroptimist International Randers v/præsident Lotte Christensen
Lotte-christensen@hotmail.com

Har du spørgsmål så skriv trygt til ovennævnte.

Du kan læse om børnehjemmet her