Razia og Fauzia, skolegang i Afganistan

Bestyrelsen har doneret 5.000 kr. til 2 afghanske pigers skolegang.
Vi har modtaget en ansøgning fra SACS – Send Afghan Children to School – som er en gruppe under ”Seniorer uden Grænser”.  Gruppen består af 2 personer fra Randers og 2 personer, der er flygtet fra Afghanistan, de bor og arbejder nu i Randers. I 2015 startede de et pilotprojekt med privat støtte til 5 gadebørn – 3 piger og 2 drenge – som startede i skole. I 2019 er antallet 25 børn og man ønsker at udvide antallet, da der er et stort behov. Den afghanske grundskole er på 8 år og gratis men der er obligatoriske følgeomkostninger, som forældreløse, fattige gadebørn/familier ikke kan betale. Derfor går de ikke i skole. Disse omkostninger kan f.eks. være skoleuniform, bøger, skoletaske, sko, sæbe, frisør og et ugtl. bad og beløber sig til ca. 800 kr. pr. barn pr. år.                                                                                                        Lotte og Kirsten har holdt møde med Bent Fenger fra SACS. Vores formål er jo at støtte kvinder og piger og det var en betingelse for vores donation. Vi aftalte at vi fremover støtter Razia, 11 år, der går i 3. klasse og hendes søster Fouzia, 13 år, der går 4. klasse. De har 4 søskende mere og deres far har en hjertesygdom, som han ikke har råd til at blive behandlet for. De 2 piger har tidligere skaffet penge til familien ved at være skopudsere på gaden og derfor ikke gået i skole.

I byen Herat er en gruppe frivillige, som arbejder i henhold til en skriftlig aftale om dokumentation, der kommer rapporter 2 gange om året. Vi har aftalt at SACS sender nyhedsbreve, korte rapporter, fotos, skolebeviser mv. til os.

 

 

Hun hedder Razia datter af Ramadan Hun er 11 år gammel og hun var i tredje klasse på Amani skole. De er 8 personer i familie, samme med forældre og søskende. Faren har hjertesygdom, og han kan desværre ikke arbejde og han har haller ikke råd at tage til læge for at behandles, derfor arbejder både Razia og hendes søster Fouzia som skopudser ud på galden for at tjene penge for deres familie. Frivillige har mødt med dem

Hun hedder Fouzia, som er søster af Razia. Hun er 13 gammel. Hun var i fjerde klasse på Amani skole. Fouzia hjælper også sin familie og arbejder ud på galden som skopudser sammen med sin søster. Hun vil gerne gå på skolen igen hvis SACS støtter hende. Frivillige synes at Hun har bruge for hjælpe og det vil være rar at hun kan komme igen på skolen.