Præsidentundnævnelse 2016

Kædeoverrækkelse i klubben

Soroptimisterne i Randers havde onsdag den 7. september det sidste møde i klubåret.

Som traditionen byder, er det på dette møde, at den nye bestyrelse præsenteres.

Som ny præsident har klubben valgt Lotte Christensen, der skal sidde på posten i en 2-årig periode. Som vicepræsident valgte man Anne Weinreich, som også skal fungere som klubbens kasserer. Klubsekretær er Susanne Risager Clausen og klubmester Birgitte Frederiksen.

Som den, der varetager klubbens projekter samt sikring af at SI’s overordnede mål gennemføres, fortsætter Kirsten Rasbech endnu et år.

Yderligere blev der valgt 2 suppleanter: Lene Nielsen og Corina Münch.

Det synlige bevis på præsidentens status er en sølvkæde, hvori navnene på alle klubbens præsidenter gennem tiderne er indgraveret.

Kæden bæres altid af præsidenten på klubmøderne samt ved andre officielle lejligheder, hvor klubben er repræsenteret.

Det var den afgående præsident Solvejg Vinther Andersen, der overrakte kæden til Lotte Christensen, og i sin tale ønskede hun Lotte alt godt i det fremtidige hverv.