Hvordan bliver jeg medlem?

                  

 

•   Du er meget velkommen til at besøge os.  Kontakt lokal klub.

•   Medlemskab giver adgang til
    et bredt netværk af kvinder - både professionelt og socialt,   
    at deltage i andre klubbers møder-  også i udlandet,
    livsvarige venskaber på tværs af erhverv, race og nationalitet.

•   Medlemskab opnås gennem invitation
    efter anbefaling fra 2 medlemmer, det er normalt ingen problem.

•   Medlemmerne
    skal repræsentere alle erhvervsgrene for at opnå en aktiv og levedygtig klub.
    kan gøre indsigelse mod medlemskab såfremt dette tilsidesættes.

•   Klubmøde
    afholdes hver måned undtagen juli og august. 
    har faste punkter og kan indeholde foredrag, virksomhedsbesøg, planlægning o.lign.
    bestemmes af den enkelte klub, og indholdet varierer derfor.

•   Kontingent
    betales årligt til Soroptimist International Danmark og den lokale klub.
    dækker medlemskabet og medlemsbladet Soroptima.
    dækker ikke udgifter til fortæring mv.

Kontakt SI Randers her 

eller ring til Præsident 

Lotte Christensen

tlf: 21675406