Angola Regionsprojekt

Franca, Angola - før

Kilden i Franca - før

Det første indtryk af kilden, hvor der nu er etableret et stort anlæg, hvor der dels kan tappes rent drikkevand, dels hentes vand til vask med mere.
Kilden flød med rigeligt vand, men det var ikke rent og bakteriefrit. Det var derfor nødvendigt at etablere både mekanisk og kemisk rensning.
Projektet er beskrevet under overskriften Franca, og det må betegnes som en stor succes, da det selv gennem en længere tørkeperiode lykkedes at have rent drikkevand til alle.

 

Franca, Angola - nu

Kilden i Franca - nu

Det færdige resultat: Der er bygget en brønd over kilden, hvorfra vandet pumpes op. Ved kilden kan der tappes vand til tøjvask med mere. Der er desuden etableret en vandledning , hvor igennem vandet føres til tanken til højre, hvor der kan tappes renset drikkevand.
I området bor 1600 familier med ca 10 familiemedlemmer hver. Der er vand til alle hver dag, og også folk udenfor området kan hente vand her. Det er kvindegruppen Mamas Optimistas, der sørger for vedligeholdelse.

Om projekterne:

I 2008 besluttede klubberne i Region 1 at samarbejde om et vandprojekt i området Ganda i provinsen Benguela i Angola. De lokale samarbejdspartnere er en kvindegruppe, der gennem projektet er blevet tilkendt NGO status under navnet Mamas Optimistas.

Fra 2008 til 2014 har projektet udviklet sig til etablering af to vandrensningsanlæg i Alto Katumbela og Franca, to undervisningsforløb, donation af malariamedicin til området mm., og der er fortsat planer om forskellige projekter. Læs mere om alle projekterne ved at følge de forskelige links foroven og forneden på siden.

Indtil 2014 har de syv klubber i Region 1 indsamlet i alt 575.011,04 kr. til projekterne.
Region 1's klubber er:
SI Randers, SI Viborg, SI Hjørring, SI Aalborg,
SI Skagen, SI Mariager Fjord og SI Skive

Hvis du vil læse mere så klik her.